התמודדות עם קוצר ראיה לעומת תיקון קוצר ראיה

 

התמודדות עם קוצר ראיה לעומת תיקון קוצר ראיה

קוצר ראיה מתוקן באופן מסורתי באמצעות משקפיים או עדשות מגע סטנדרטיות, הממקדות את קרני האור על המקולה ליצירת ראיה ברורה למרחק. האור עשוי גם להישבר מבעד למשקפיים או עדשות המגע הסטנדרטיות וליצור תרחיש שעשוי לגרום לקרני אור היקפיות להתמקד מאחורי השתית – תופעה זו נקראת לעתים ירידה יחסית היקפית רחוקת רואי במיקוד.

עין טיפוסית

האור מתמקד על הרשתית ליצירת תמונה ברורה.

עין קצרת רואי

ככל שהעין גדלה, קוצר הראיה מתקדם והראיה למרחק הופכת למטושטשת יותר.

יש החושבים שתיאוריית הירידה היחסית ההיקפית רחוקת הרואי במיקוד מעודדת גדילה של גלגלה העין; דבר המוביל לעליה באורך הציר ובשגיאה בשבירת האור. תת-תיקון לקוצר ראיה (המפחית את הירידה ההיקפית רחוקת הרואי במיקוד) נשקל כטיפול להפחתת התקדמות קוצר ראיה, אך מחקרים הראו שהוא לא מצליח בהאטת מהירות התקדמות קוצר הראיה.1 2 למידע נוסף לגבי תת-תיקון ואי-תיקון, לחצו כאן click here

תיקון מסורתי לקוצר ראיה:

תיאוריית הירידה היחסית ההיקפית רחוקת הרואי במיקוד

טיפול אופטי בקוצר ראיה

תיאוריית הירידה היחסית ההיקפית קצרת הרואי במיקוד

התמודדות אופטית עם קוצר ראיה:

התמודדות אופטית עם קוצר ראיה עשויה להסתמך על תיקון קוצר הראיה הקיים ויצירה מכוונת של ירידה יחסית קצרת רואי במיקוד.

עדשות מגע בעלות שני מוקדים

MiSight® עדשה יומית עם טכנולוגיית ActivControl™ היא עדשת מגע רכה, יומית-חד פעמית שנועד במיוחד לבקרה על קוצר ראיה בילדים. זו עדשת המגע הראשונה שקיבלה תו CE באופן ספציפי בגין בקרה על קוצר ראיה בילדים קצרי רואי, ואשר הוכח כי היא מפחיתה את התקדמות קוצר הראיה ב-60% בממוצע לאורך 3 שנים.‏

אורתו-קרטולוגיה

עדשות אורתו-קרטולוגיה (אורתו-K, טכנולוגיית עיצוב מחדש של הקרנית) הן עדשות קשיחות שנועדו לשימוש במהלך הלילה. עדשת אורתו-K מעוצבת במטרה לשטח בעדינות את הקרנית כדי לנטרל את המרשם המשמש לתיקון קוצר ראיה, כך שלאחר הקימה העדשות מוסרות ולאורך היום הילד יכול לראות ללא שימוש בעדשות מגע או משפיים. קיימת סברה כרגע כי שיטוח הקרנית יוצר פרופיל שעשוי ליצור ירידת מיקוד קצרת רואי, שיש הסוברים שהיא מהווה בקרה על אורך הציר ולפיכך מאיטה את התקדמות קוצר הראיה.

עדשות מגע מרובות מוקדים

מספר חוקרים הדגימו שעדשות מגע רכות ומרובות מוקדים מסוימות הן בעלות יעילות של בין 25% ו-72% במחקרים קליניים לבקרה על מהירות התקדמות קוצר הראיה.3 יש הסוברים כי עוצמת ה-ADD של עדשות מרובות מוקדים אלה מספקת ירידת מיקוד קצרת רואי, שעשויה להפחית את מהירות התקדמות קוצר הראיה. עדשות מגע מרכז-מרחק מרובות מוקדים זמינות באופן נרחב בצורה של עדשה להחלפה חודשית והן אינן מאושרות בעת הזאת לבקרה על קוצר ראיה.

משקפיים

עדשות מתקדמות, עדשות כפולות מוקד ועדשות משקפיים שתוכננו במיוחד להתמודדות עם קוצר ראיה עשויות לספק טווח יעילות של 30% בקירוב. בתחום זה מתפתחת טכנולוגיה חדשה ללא הרף.

התמודדות אופטית עם קוצר ראיה עשויה להסתמך על תיקון קוצר הראיה הקיים ויצירה מכוונת של ירידה יחסית קצרת רואי במיקוד.

 • מיקוד כפול (®MiSight עדשה יומית)

  יתרונות

  • מאושרת בתו CE לצמצום התקדמות קוצר הראיה בשווקים מסויימים* ולכן גם מרשם בהתוויה
  • ילדים מסתגלים היטב לעדשות מגע
  • אין צורך להשקיע בציוד נוסף

  חסרונות

  • תיתכן הופעת דמויות רפאים מסוימת
  • עלויות לאורך זמן, סיכון לזיהום

  השפעה על בקרת התקדמות קוצר ראיה (מקבילה ספרית)3

  59%

 • עדשות מגע רכות מרובות מוקדים

  יתרונות

  • ילדים מסתגלים היטב לעדשות מגע
  • אין צורך להשקיע בציוד נוסף
  • ניתן לטפל בטווח מרשמים רחב
  • קיימות עוצמות ADD מגוונות

  חסרונות

  • תיתכן הופעת דמויות רפאים מסוימת
  • עלויות לאורך זמן, סיכון לזיהום
  • עיצובים מרכז-מרחק רבים מוקדים אינם בהתוויה כרגע

  השפעה על בקרת התקדמות קוצר ראיה (מקבילה ספרית) 3

  25%-72%

 • אורתוקרטולוגיה

  יתרונות

  • חופש מכל אמצעי תיקון במהלך היום
  • ההורים שומרים על שליטה

  חסרונות

  • תיתכן הופעת דמויות רפאים מסוימת
  • עלויות לאורך זמן
  • סיכון בזיהום, יש צורך בציוד והכשרה נוספים
  • יעילה רק לאורך טווח מרשמים צר
  • אינה בהתוויה לבקרה על קוצר ראיה כרגע

  השפעה על בקרת התקדמות קוצר ראיה (מקבילה ספרית) 3

  30%-56%

 • משקפי מוקד כפול/תוספת להתקדמות

  יתרונות

  • קלות ומוכרות
  • ניתן לטפל בטווח מרשמים רחב

  חסרונות

  • עשויות להיות לא אטרקטיביות מבחינה קוסמטית ולכן הילד עשוי שלא להשתמש בהן ולא יהנה ממלוא הטיפול

  השפעה על בקרת התקדמות קוצר ראיה (מקבילה ספרית) 3

  11%-51%

 1. Chung, K. & Mohidin, N. Undercorrection of myopia enhances rather than inhibit myopia progression. Vision Res. 42, 2555–2559 (2002)

 2. Adler, D. & Millodot, M. The possible effect of undercorrection on myopic progression in children. Clin. Exp. Optom. 89, 315–321 (2006)

 3. Sankaridurg P. Contact lenses to slow progression of myopia. Clinical and Experimental Optometry 2017 100(5) 432-437