התמודדות עם קוצר ראיה ב-CooperVision

התמודדות עם קוצר ראיה ב-CooperVision

השכיחות של קוצר ראיה צפוייה לעלות משני מיליארד איש בקירוב ברחבי העולם ב-2010 לכמעט חמישה מיליארד אישי בשנת 2050, ויחד איתה יגיעו אתגרים בריאותיים בטווח הקרוב והרחוק. פרטים נוספים על התמודדות עם קוצר ראיה ב-CooperVision
  1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042