מגיפת קוצר הראיה

מגיפת קוצר הראיה

לקראת שנת 2050, השכיחות הכלל-עולמית של קוצר ראיה צפויה לעמוד על 50% מאוכלוסיית העולם.1

בעשורים האחרונים נצפתה עלייה מתמדת בשכיחות קוצר הראיה בכל רחבי העולם.1 מצבור ראיות הולך וגדל מרמז על כך שהשפעות התנהגותיות והשפעות של אורח חיים (השכלה וסביבה), לצד גנטיקה, הן התורמות ל”מגיפת” קוצר הראיה.

גנטיקה

הסיכוי לקוצר ראיה בילדים גובר כאשר ההורים קצרי רואי.2
הסיכון הוא מוחשי:

 • כאשר שני ההורים קצרי רואי.

 • כאשר הורה אחד קצר רואי..

 • כאשר אף אחד מההורים אינו קצר רואי.

 
 

אורח חיים

ההערכה היא כי יותר מ-50% מאוכלוסית העולם צפויה להיות קצרת רואי לקראת שנת 2050‏.1

 • רמות נמוכות של פעילות מחוץ לבית.3 4

 • משימות ממושכות בטווח ראיה קרוב כמו קריאה ומשחקים על גבי מכשירים ניידים.3 5

 • תאורה גרועה.3 5

שכיחות כלל-עולמית של קוצר ראיה

ההערכה היא כי יותר מ-50% מאוכלוסית העולם צפויה להיות קצרת רואי לקראת שנת 2050‏.1

ילדים הופכים קצרי רואי בגיל צעיר יותר.6

תופעה זו מובילה להתקדמות מהירה יותר של קוצר ראיה ולבסוף לרמה גבוהה יותר שלו, ולתלות מוגברת במשקפיים ו/או עדשות מגע על כל אתגרי אורח החיים שדבר זה כולל באופן בלתי נמנע.

שכיחות כלל-עולמית של קוצר ראיה

למה קוצר ראיה חשוב?

הקשר בין קוצר ראיה והיפרדות רשתית וניוון מקולרי עקב קוצר ראיה מבוסס היטב.

עם התארכות הציר באה מתיחה והתדלדלות בעובי הרשתית, מה שהופך אותה חשופה לסיכוני בריאות עיניים בעתיד. למשל, אדם קצר רואי עם -3.00 דיופטר יזדקק למעקב בריאות עין בטווח הארוך, הכולל ניטור אחר קטרקט אחורי בסיכון של פי שלוש יותר והיפרדות רשתית וניוון מקולרי עקב קוצר ראיה בשיעור של פי 10 יותר בהשוואה לאדם בעל ראיה תקינה.7

Odds ratios for myopia-associated pathology

  קטרקט אחורי גלאוקומה היפרדות רשתית ניוון מקולרי עקב קוצר ראיה
-1.00 to -3.00 2.1 2.3 3.1 2.2
-3.00 to -6.00 3.1 3.3 9.0 9.7
Over -6.00 5.5 3.3 21.5 40.6
  קטרקט אחורי
-1.00 to -3.00 2.1
-3.00 to -6.00 3.1
Over -6.00 5.5
  גלאוקומה
-1.00 to -3.00 2.3
-3.00 to -6.00 3.3
Over -6.00 3.3
  היפרדות רשתית
-1.00 to -3.00 3.1
-3.00 to -6.00 9.0
Over -6.00 21.5
  ניוון מקולרי עקב קוצר ראיה
-1.00 to -3.00 2.2
-3.00 to -6.00 9.7
Over -6.00 40.6

ככל שדרגת קוצר הראיה גבוהה יותר כך הסיכון עולה

יחסי סיכויים הם גישה אפידמולוגית סטנדרטית לתיאור העלייה בסיכון במחלה בהשוואה לקבוצת בקרה. בטבלה משמאל, ההשוואה היא בין אנשים שיש להם קוצר ראיה בטווחים שונים מול אנשים בעלי ראיה תקינה.

לקצרי רואי בדרגות גבוהות יותר בבירור יש סיכון גבוה יותר ללקות בפתולוגיות הקשורות בקוצר ראיה, אך חשוב להבין שגם דרגות נמוכות של קוצר ראיה טומנות בחובן סיכונים נוספים לכל משך החיים.

התמודדות מוקדמת עם קוצר ראיה חשובה כדי לשמור על קוצר ראיה (וחשוב מכך, על אורך הציר) ברמה המסייעת להפחתת סיכונים.

 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42

 2. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? OPTICIAN 2016

 3. Gifford P, Gifford KL. The Future of Myopia Control Contact Lenses. Optom Vis Sci.; 93:336-43.

 4. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.

 5. Wolffsohn JS, Calossi A, Cho P, et al. Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in ClinicalPractice. Cont Lens Anterior Eye. 2016; 39:106-16.

 6. McCullough SJ, O’Donoghue L, Saunders KJ (2016) Six Year Refractive Change among White Children and Young Adults: Evidence for Significant Increase in Myopia among White UK Children. PLoS ONE 11(1): e0146332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146332

 7. Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660