You are here

תום מוללי

סגן נשיא בכיר, הפצה גלובלית ולוגיסטיקה

תום מכהן כסגן נשיא בכיר ללוגיסטיקה בינלאומית בעבור CooperVision מאז חודש אוגוסט 2016 וסגן נשיא להפצה באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה מאז יוני 2008. לפני הצטרפותו לחברת CooperVision, הוא כיהן כסגן נשיא בכיר לשרשרת אספקה בחברת Sylvania Lighting International מאז 1998. כמו כן, החזיק תום במספר משרות ניהול בתחומי התפעול והמסחר בחברות כמו General Electric,    Groupe Bull SA  וגם  Wang Laboratories Inc.