משפרת את איכות הראייה שלכם באמצעות מזעור פגמים אופטיים* הנמצאים לעתים קרובות בעיניים.1

למטרות המחשה בלבד

פני השטח של עיניכם אינם כדוריים באופן מושלם. ישנם פגמים טבעיים בעקמומיות הקרנית והעדשה של כל עין היכולים להפחית את איכות הראייה שלכם.2,3 איש המקצוע שלכם לרפואת עיניים יקרא לכך עיוות כדורי.

פגמים אלה המתרחשים באופן טבעי עלולים לגרום לקרני האור הנכנסות להתמקד בנקודות מרובות. באופן זה עלולה להיווצר תמונה מטושטשת, במיוחד בתנאים של אור חלש, מכיוון שאין למערכת האופטית של העין נקודת מיקוד אחת.

הודות ל- Aberration Neutralizing System™ (מערכת לנטרול עיוותים), עיצוב פני השטח הקדמיים של העדשה מותאם במיוחד למרשם שלכם כדי לסייע בנטרול השפעת העיוות הכדורי בעין שלכם. כתוצאה מכך, קרני אור נכנסת מתלכדות באופן היוצר מיקוד טוב יותר וראייה חדה יותר.

יתרונות:

מתוכננת לנקודת מיקוד יחידה ולראייה חדה

™Aberration Neutralizing System (מערכת לנטרול עיוותים) בפעולה

היכן תוכלו למצוא טכנולוגיה זו:

על מנת לתקן קוצר ראייה או רוחק ראייה, שאלו את איש המקצוע שלכם מתחום רפואת העיניים על עדשות המגע של CooperVision עם Aberration Neutralizing System (מערכת לנטרול עיוותים).

* עיוות כדורי

סימוכין:

1. Kollbaum P, Bradley A. “Aspheric contact lenses: fact and fiction.” Contact Lens Spectrum. 2005;20:34–9.

2. Kingston AC, Cox IG. Population spherical aberration: associations with ametropia, age, corneal curvature, and image quality. Clin Ophthalmol. 2013;7:933-938.

3. Richdale K. Improving the quality of our patients’ vision: aspheric lens designs: aspheric contact lenses can decrease spherical aberrations and improve visual quality. CL Spectrum. 2011;26:38,40-41.